Intencje mszalne
Intencje mszalne 17 -

(2021-01-21)

Ogłoszenia parafialne...

Rozkład mszy św. dla mieszkańców poszczególnych ulic: Poniedziałek... więcej

Ogłoszenia...

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE NA NIEDZIELE CHRZTU PAŃSKIEGO 10.01.2021 R.... więcej

Zobacz wszystkie ogłoszenia
Parafia p.w. Niepokalanego Poczęcia w Janowie

Ministranci

Postawy liturgiczne

Postawa stojąca Postawa klęcząca postawa siedząca Leżenie krzyżem Procesja

Gesty liturgiczne Pochylenie głowy Pochylenie ciała Przyklęknięcie Znak pokoju Złożenie rąk Bicie się w piersi Znak krzyża

Postawa stojąca jest zasadniczą postawą w liturgii.Jest znakiem świadomego uczestnictwa i zaangażowania,a nie biernej tylko obecności.Ma wyrażać szacunek i cześć wobec Chrystusa i jego tajemnic, ma być znakiem gotowości do wykonania zleconych nam zadań. Kiedy zachowujemy postawę stojącą? Od początku Mszy Świętej aż do oracji włącznie. Od wersetu "Alleluja" przed Ewangelią aż do zakończenia Ewangelii. Podczas wyznania wiary i modlitwy powszechnej. Od wezwania kapłana "Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę...". Podczas prefacji aż do "Święty, Święty ..." włącznie. Po aklamacji "Oto wielka tajemnica wiary" aż do "Baranku Boży" włącznie. Podczas Modlitwy po Komunii św. oraz obrzędów zakończenia.Postawa klęczącaTo postawa modlitwy, czci i największego uwielbienia.

Postawa klęcząca zarówno jako dłuższa postawa modlitewna, jak również chwilowy gest, w liturgii chrześcijańskiej oznaczała wielbienie Boga i była postawą typowo chrześcijańską. Kiedy zachowujemy postawę klęczącą? podczas Modlitwy eucharystycznej, po śpiewie: "Święty..." na słowa: "Oto Baranek Boży ... Panie, nie jestem godzien..." w czasie adoracji Najświętszego SakramentuPostawa klęcząca jest zasadniczą postawą w czasie sakramentu pokuty. Należy odróżnić postawę klęczącą od przyklęknięcia. Podczas przyklękania klęka się zawsze na prawe kolano i nie czyni się przy tym żadnych gestów, np. znaku krzyża. Kolanem należy wyraźnie dotknąć posadzki. Nie może to być tylko "dygnięcie". Klęka się zawsze twarzą do przedmiotu czci. Klękanie na dwa kolana jest wyrazem czci i hołdu wobec Pana Jezusa wystawionego do adoracji. Przyklękamy najpierw na prawe kolano, a potem dostawiamy do niego kolano lewej nogi. Wstajemy zaś najpierw lewą nogą. Nie klękamy na obydwa kolana równocześnie.

Postawa siedzącaJest postawą słuchania, skupienia, przyjmowania i rozważania Słowa Bożego. Kiedy zachowujemy postawę siedzącą? podczas czytań mszalnych (z wyjątkiem Ewangelii), psalmu responsoryjnego i kazania (homilii) oraz ciszy po kazaniu podczas przygotowania darów ofiarnych podczas rozdawania Komunii św. (z wyjątkiem tych, którzy są przy patenach) i chwili ciszy po Komunii św. w czasie ogłoszeń parafialnych

Leżenie krzyżemLeżenie krzyżem symbolizuje najgłębsze poniżenie siebie i najusilniejszą modlitwę. Lepiej niż słowa wyraża ono całkowite oddanie się Bogu i poczucie własnej słabości.Obecnie celebrans kładzie się krzyżem przed ołtarzem na początku ceremonii Wielkiego Piątku, na znak, że Odszedł nasz Pasterz; Jezus Chrystus.Podobnie osoby, które otrzymują święcenia padają na twarz i leżą krzyżem podczas śpiewania Litanii do Wszystkich Świętych.W wielu zgromadzeniach zakonnych, także przyjmujący profesję zakonną przybierają postawę leżenia krzyżem.

Procesja (łac. procedare - iść, kroczyć) to szczególna forma postawy - cały czas w ruchu. Polega ona na kroczeniu, przemieszczaniu się z jednego miejsca na drugie. Nie jest to jednak chód bezcelowy i nic nie znaczący. Według symboliki liturgicznej, wyraża on wędrówkę Ludu Wybranego z niewoli egipskiej do Ziemi Obiecanej. Szczególną formą procesji jest procesja eucharystycznabowiem w ich czasie niesiony jest w monstrancji Najświętszy Sakrament. Zaliczamy do nich: procesję Bożego Ciała i procesje w tzw. oktawie Bożego Ciała procesję po sumie odpustowej procesję rezurekcyjną (po Wigilii Paschalnej w wieczór Wielkiej Soboty lub w Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego przed pierwszą Mszą. Procesje podczas liturgii Mszy świętej: procesja wejścia procesja z ewangeliarzem do ambony procesja wiernych z darami procesja komunijna procesja wyjścia Inne procesje: procesja błagalna w dni krzyżowe procesja pogrzebowa z kościoła na cmentarz

Kto by chciał Mi...

Kto by chciał Mi służyć, niech idzie za Mną, a gdzie Ja jestem, tam będzie i mój sługa.

więcej